Med billigt bredbånd kan du blive hørt

Med billigt bredbånd kan du blive hørt

Hvis man har en politiker i maven og generelt godt kan lide at blive hørt så vil det være noget, som kræver meget billigt bredbånd i dette år, hvor den digitale tidsalder aldrig har været så omsiggribende som den er i dag. Men det at blive hørt er do…

Har du brug for et økonomisk skub – i den rigtige retning?