Vi savner webshops i brandekommune!

Vi savner webshops i brandekommune!

Hvis vi kigger på kalderen, så viser den 2018. Det betyder også at vi har taget endnu et skridt mod en mere digitaliseret verden, hvor mere og mere foregår via internettet eller over andre elektroniske apparater. Denne trend kommer vi nok næppe udeno…

Få mulighed for at få dine dokumenter i fysiskform med billig toner fra Brother
Fremtidens smartphones sprænger rammerne

Fremtidens smartphones sprænger rammerne

Forestil dig, at nogen for 10 år siden, havde fortalt dig, at din fremtidige mobiltelefon kunne skyde video i full-hd og skulle åbnes med dit fingeraftryk. Hvad ville du ikke have tænkt? Ikke desto mindre er det tilfældet i dag, og forestil dig så, h…

Med billigt bredbånd kan du blive hørt

Med billigt bredbånd kan du blive hørt

Hvis man har en politiker i maven og generelt godt kan lide at blive hørt så vil det være noget, som kræver meget billigt bredbånd i dette år, hvor den digitale tidsalder aldrig har været så omsiggribende som den er i dag. Men det at blive hørt er do…

Tålmodighed er nøglen til succes

Tålmodighed er nøglen til succes

Succes er noget vi alle stræber efter, og gennem vores liv handler vi på forskellige måder i håbet om at opnå det, som i vores øjne vil være succes. For nogle er succes, hvis de kan rejse sig fra sofaen og komme i motionscenter. For andre er det, når…

Smerte-app til børn i alle aldre

Smerte-app til børn i alle aldre

Det kan være svært at beskrive smerter – Er det en jagende, stikkende eller brændende smerte? Smerte kan udtrykkes på mange måder og med mange forskellige ord.
Hvor ofte har man smerter – det kan ligeledes være svært at få på plads. Hvor høj er inten…

Sådan kan du på nem vis søgemaskineoptimere med SEO tekster