De små lokalsamfund

bz11

De mindre lokalsamfund er i disse år hårdt presset. Det skyldes ikke mindst urbaniseringen, som indebærer at folk i højere og højere grad flytter fra landet og mode de større byer. Det er en udvikling, som man ikke kan gøre så meget ved. Desværre betyder denne udvikling også, at de små lokalsamfund rundt omkring, vil blive mere og mere affolket. Det er noget man allerede ser mange steder og det vil formentlig blive endnu værre i fremtiden. Man kan heldigvis også gøre meget for de mindre lokalsamfund, så der stadig vil være liv. Det gør det nemlig mere attraktivt at bo i disse områder.

God infrastruktur kan forkorte transporttiden

Med god infrastruktur, kan man spare meget tid på vejene. God infrastruktur skal både imødekomme cyklisterne, bilisterne og dem der tager offentlig transport. Det kan være i form af bedre veje og nye tog- og busruter. Hvis man sørger for det i provinsen, så kan man forkorte transporttiden til de større byer. Hvis man tager den midtjyske by Brande som eksempel, så vil gode veje til Herning gøre det mere attraktivt at bo i en kommune som Brande. Der er også en ny motorvej til Silkeborg og Aarhus, som gør at transporttiden til de to byer ikke er så slem.

Få lagt asfalt som privat

Man kan også som privat få lagt asfalt. Det kan være man godt kunne tænke sig noget i ens indkørsel eller på anden vis bare ønske sig noget asfalt derhjemme. Med Colas kan man finde ud af at få lagt noget asfalt uanset om det er til privat brug eller for en virksomhed. Det kan gøre meget både for en privat grund, men i høj grad også for en virksomhed. Asfalt er nemlig noget der skal skiftes fra tid til anden, for ellers kan det godt slide på køretøjerne.

Sportsforening til de små

Liv i provinsen

Noget af det provinsen også kan byde på, er de små fritidsforeninger og sportsforeninger der er. Det er nemlig rigtig identitetsskabende for børn og unge at gå til sport og være en del af et hold. Det lærer dem nemlig noget om at være sociale, men det kan også give dem selvtillid, da de finder noget de kan finde ud af. Det kan derfor vise sig at være guld værd, da de får noget med sig i bagagen. Der er altså mange gode ting ved at bo i provinsen.