Efterskole skaber stærkt fællesskab

bz11

Hvis du vælger et efterskoleophold på Hestlund Efterskole i Jylland, så er du sikret et stærkt fællesskab, som for de fleste varer ved hele livet. Et efterskoleophold styrker eleverne til den videre uddannelse. 

Mange unge vælger at tage på efterskole, fordi de trænger til at opleve noget nyt, komme ud fra de vante omgivelse og lære nye kundskaber. Et efterskoleophold styrker eleverne både fagligt og socialt, og en af hemmelighederne bag er, at et efterskoleophold skaber et solidt fællesskab, der er motiverende for elevernes læring.

Hestlund Efterskole har fokus på, at der altid er plads til alle. Mange unge føler sig ikke tilpas i deres gamle folkeskoleklasse, og efterskolen vil gøre alt for at sørge for, at alle bliver set og hørt på efterskolen. Det vigtigste for de unge er nemlig, at de føler sig hørt og at de også har en mening, der tages seriøst.

Linjefag giver mulighed for fordybelse

På Hestlund Efterskole har de en bredt vifte af linjefag, der kan udfordre eleverne. Eleverne vælger selv, hvilket linjefag de ønsker at have hele året. Det er meget forskelligt, hvad eleverne vælger at af linjefag, men gældende for alle fag er, at eleverne får styrket deres evner. På Hestlund kan eleverne vælge mellem linjefagene:

  • Kunst & Design
  • Idræt & Adventure
  • Gastronomi & Ernæring
  • Musik & Performance
  • Fodbold

Kristen efterskole med solide værdier 

Efterskolen er en kristen efterskole, hvilket betyder at den er baseret på de kristne værdier. Eleverne skal tale pænt til hinanden og alle bliver accepteret, som de er. Hestlund er et sted, hvor eleverne bliver hørt og accepteret. Der er plads til alle uanset religion, da det er med til at skabe et godt og solidt fællesskab, hvor der er plads til små diskussioner og nysgerrighed. Efterskolen er meget opmærksom på, at mange er vokset op med forskellige værdier og traditioner, og de ønsker derfor ikke at påtvinge nye holdninger eller værdier uden eleverne har lyst til det.

En kristen efterskole er ikke meget anderledes end andre efterskoler, men som noget ekstra giver efterskolen mulighed for at eleverne kan deltage i kristne aktiviteter. Det indebærer at tage i kirke om søndagen samt fælles andagt, hvor de synger sammen og læser et stykke fra Bibelen. Der bliver planlagt lovsangsaftener, hvor mange af eleverne sammensætter et lovsangs-band. Det eneste krav er, at du er nysgerrig og åben som person, så du er klar til at opleve noget nyt.

Efterskolens mål er at give eleverne en tryg ramme at vokse i og samtidig med- og modspil, så de finder sig selv og de personlige værdier. Find efterskolen på hestlund.dk.


Artiklen er udtryk for skribentens holdning og indeholder ikke redaktionelt indhold.