Innovativ tilgang til genoptræning og rehabilitering

bz11

Det kræver viden og forandring, hvis man ønsker at øge livskvaliteten efter man er ramt af en hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser. Et genoptræningforløb kræver kæmpe overskud og vilje, hvis man skal nå sine personlige mål og sit maksimale potentiale.

Hvis man rammes af en livs ændrende skade, så skal man arbejde med det resten af livet. Det kræver stor viden og forandring at skabe et liv, der minder om det tidligere. I disse tilfælde er der ofte tale om personer, der er ramt af en hjerneskade og/eller andre neurologiske lidelser. Disse personer har mange vanskeligheder og det kræver derfor, at de får det bedst mulige behandlingsforløb, så de kan nå deres fulde potentiale.

Genoptræning og rehabilitering

Ingen hjerneskader eller neurologiske lidelser er ens, og det betyder, at man altid skal have en individuel plan for genoptræning og rehabilitering. På Vejlefjord Rehabilitering bliver opholdet bygget på et specialiseret, helhedsorienteret, neuropædagogisk og neuropsykologisk grundlag med fokus på den individuelle. Der er forskel på behandlingen af børn, unge og voksne, da personerne er i forskellige stadier i livet, hvilket også påvirker skaden.

Undersøgelser har vist at hjerneskadede har positiv effekt ved at være sammen med personer, der har samme alder som dem selv. Der er stor forskel på en hjerneskade hos et barn og hos en voksen, og det individuelle forløb er med til at finde ud af, hvad der skal til for, at personen kan opnå deres maksimale udviklingspotentiale. Der er mange muligheder for et ophold på centret, og man kan komme til behandling enten via en henvisning eller som selvbetaler.

Genoptræning og rehabilitering hos Vejlefjord bruger den nyeste viden til at give de bedste resultater. De er altid i dialog med andre fagspecialister, der kan hjælpe med forløbet.

Behandling med neuropsykologisk fokus

På Vejlefjord Rehabiliteringscenter har de fokus på den neuropsykologiske fremgangsmåde. Det betyder for patienterne, at patienten er omdrejningspunktet for behandlingsforløbet, og at de pårørende inddrages som en naturlig del af processen. Når man har et neuropsykologisk fokus, så er tilgangen til genoptræning at se på de kognitive og sociale færdigheder. Det inkluderer hukommelsen, koncentrationsevnen, sprogfunktionen og interaktionen med andre mennesker.


Artiklen er udtryk for skribentens holdning og indeholder ikke redaktionelt indhold.